Unique KingCats in Zaandam is aangesloten bij Mundikat. Mundikat is een stamboek voerende vereniging. Dit betekent dat de vereniging verantwoordelijk is voor het vastleggen van de afstammingsgegevens van alle raskatten die door de Mundikatleden worden gefokt. Het doel van het stamboek is het registreren en archiveren van de afstammingsgegevens om fokkers in de gelegenheid te stellen hun hobby uit te oefenen en onderzoek te doen naar de afstamming van hun dieren. Het stamboek wordt onderhouden door de stamboekcommissie. Deze commissie houdt zich onder andere bezig met het uitgeven van stambomen, het importeren van katten afkomstig van andere (buitenlandse) verenigingen en met het geven van fokadvies. De commissie ziet toe op het naleven van de FIFe- en de verenigingsregels rondom het fokken van raskatten.

Wij letten Nauwkeurig op inteelt

De inteelt coëfficiënt van een kitten geeft weer in hoeverre ouders aan elkaar verwant zijn. Een inteeltpercentage van 0% betekent dat de ouders nergens aan elkaar verwant zijn. Dit is niet met zekerheid vast te stellen, omdat het ras Maine Coon pas bestaat sinds 1967. Wat de voorouders van foundation katten daarvoor met elkaar hebben uitgespookt, is niet vast te stellen. Het inteeltpercentage wordt minder betrouwbaar naarmate minder generaties worden meegeteld. Het inteeltpercentage wordt betrouwbaarder naarmate meer generaties worden meegeteld. Een inteeltpercentage geeft slechts weer dat de kans op het doorgeven van slechte genen groter is geweest. De kans is net zo groot dat bij een kruising de goede genen zijn doorgegeven in een kitten. Een inteeltpercentage over generaties heen, is dus kans op kans op kans etcetera. Geeft een laag inteeltpercentage meer zekerheid over een gezond dier? Weer is het antwoord nee. Het inteeltpercentage geeft alleen de kans weer dat slechte (of goede) genen zijn doorgegeven.

Unique KingCats houdt het inteeltpercentage onder de 15%. Hiervoor kijken wij in de database van PawPeds.