1. 1. De fokker verklaart dat de kat op de dag van de overdracht in goede gezondheid verkeert,  volledig is ingeënt,  behandeld is tegen wormen  en vrij gehouden is van parasieten. Tevens is het kitten gechipt.

 

  1. 2. De kat zal als volwaardig gezinslid en in gezelschap van de mensen in het woonhuis van de koper leven. Onder geen beding zal de kat min of meer permanent in een afgezonderde ruimte worden opgesloten.

 

  1. 3. De koper verklaart de kat te zullen verzorgen in een schone en hygiënische omgeving.

 

  1. Koper verplicht zich de kat: Te voorzien van een hoogwaardige voeding, vers en schoon drinkwater,  een schone kattenbak, speelgelegenheid, voldoende lichaamsbeweging, regelmatige vachtverzorging, behandelingen tegen wormen, vrij te houden van parasieten, de benodigde jaarlijkse vaccinaties en verdere veterinaire verzorging te geven.

De kat dient menselijk gezelschap, ruim voldoende aandacht, respect en genegenheid te ontvangen.

 

  1. 5.  Indien de kat buiten wordt gelaten, zal dat uitsluitend in een beschermde situatie plaats vinden; In een afgesloten ren, in een afgesloten tuin, onder toezicht aan een tuigje met een lijn of bij uitzondering los in de tuin, mits er continue een volwassen persoon bij aanwezig is.

 

  1. 6.  De koper verklaart de kat voor zichzelf te kopen en niét voor derden en de kat ook niét door te verkopen aan derden.

De koper verklaart niet als tussenpersoon te fungeren voor anderen.

De koper verklaart géén handelaar te zijn.

 

  1. 7.  Indien koper, om welke reden dan ook, genoodzaakt is afstand te doen van de kat, verplicht de koper zich ten allen tijden de kat terug te brengen naar de fokker. De fokker zal herplaatsing verzorgen voor de desbetreffende kat. De kat zal nimmer in een asiel mogen worden geplaatst.

 

  1. 8.  Indien koper om enige reden een vergoeding eist, mag de fokker ten allen tijden een eigen onderzoek laten uitvoeren bij een dierenarts. Indien daaruit blijkt dat de reden voor vergoeding gegrond is, zijn de kosten van dat onderzoek voor rekening van de fokker. Is de reden voor vergoeding ongegrond, vervallen de kosten voor rekening van de koper.

De vergoeding zal altijd éénmalig zijn en nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van de kat.

 

  1. 9.  Indien de koper zich niet houdt aan de bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen, heeft de fokker het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en de kat in een veilige omgeving te plaatsen. Daarbij heeft de koper geen enkel recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte daarvan. De koper heeft dan ook geen recht op enige vergoedingen.

 

10a. De kat is bij overdracht door koper op stamboom, gezondheid, entingen en eventuele gebreken gecontroleerd en in orde bevonden.

10b. De koper is verplicht de kat binnen een termijn van 72 uur  na aankoop te laten controleren/onderzoeken  door een dierenarts.

 

  1. 11. De kat dient op de leeftijd van 12 maanden gesteriliseerd/ gecastreerd te zijn. Er dient hiervan een bewijs te worden opgestuurd naar de fokker. Alleen bij een koopovereenkomst van een fokdier kan hiervan worden afgeweken.

 

  1. Fokker en koper verklaren gezamenlijk de gehele overeenkomst te hebben doorgenomen op inhoud en juistheid en de afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt te begrijpen. Voor zover van toepassing en noodzakelijk verklaren fokker en koper dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is en dat competentie uitsluitend toekomt aan de Nederlandse rechter. Met uitzondering van typfouten.